Dzienne archiwum: 19 maja, 2023

Do pobrania!

Do pobrania!

Regulamin konkursu ,, Mikołaj Kopernik i jego Układ Słoneczny” oraz zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie.

Mikołaj Kopernik i jego Układ Słoneczny

Mikołaj Kopernik i jego Układ Słoneczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej zaprasza dzieci z klas 0-3 ze szkół podstawowych w Gminie Łabowa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,, Mikołaj Kopernik i jego Układ słoneczny”. w konkursie każda szkoła...