Mikołaj Kopernik i jego Układ Słoneczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej zaprasza dzieci z klas 0-3 ze szkół podstawowych w Gminie Łabowa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,, Mikołaj Kopernik i jego Układ słoneczny”. w konkursie każda szkoła będzie oceniana osobno.

Praca powinna być wykonana w formacie A4, techniką dowolną (płaską).

Prace konkursowe należy przekazywać wychowawcom klas, następnie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej do 11 czerwca 2023r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje do 16 czerwca 2023 r.

Czas trwania konkursu: 22.05.2023- 11.06.2023 r.

Patronem konkursu jest Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby oraz Powiatowa i Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu