Sowa

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji i Zarządzania Zbiorami 33 Bibliotek Publicznych w Woj. Małopolskim z Użyciem Technologii Teleinformatycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej jest jednym z partnerów, którzy uczestniczą w projekcie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji i Zarządzania Zbiorami 33 Bibliotek Publicznych w Woj. Małopolskim Z Użyciem Technologii Teleinformatycznych”, w którym uczestniczą biblioteki z pięciu powiatów województwa małopolskiego: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski. Projekt przewiduje stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Biblioteka realizując założenia projektu, będzie tworzyła z filią centralny katalog, zawierający bazę zasobów własnych oraz bazę czytelników gminy. Dla wszystkich czytelników zostanie uruchomiony portal internetowy z multi-wyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.

Projekt w dużej części opiera się na istniejących w bibliotece zasobach komputerowych, oraz na ich bazie tworzonej już od 2005 roku w systemie bibliotecznym „Mak”. Po konwersji nasza biblioteka pozostały księgozbiór wprowadzany jest w systemie „Sowa”. W systemie tym został uruchomiony model zamawiania i rezerwacji księgozbioru wprowadzonego dotychczas do bazy GBP.