Historia

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej

Biblioteka Publiczna została zorganizowana 1948 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna, a od 1955 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszym jej kierownikiem był Jan Tokarczyk, a od 1951 do 1977 roku kierownikiem był Władysław Zygmunt. W 1948 roku za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu i Ministerstwa Oświaty Biblioteka otrzymała 500 książek. Już od początku funkcjonowania biblioteka nie posiadała swego lokalu, początkowo mieściła się kątem w kancelarii kierownika szkoły, następnie przeniesiono księgozbiór do świetlicy gromadzkiej, gdzie zajmował wydzieloną część sali, a książki ułożono w otwartych regałach. W 1957 roku GMR przeznaczyła na lokal Biblioteki oddzielny pokój o wymiarach 4m2. x 6m2. Po kilku latach Bibliotekę przeniesiono do lokalu na strychu budynku. Po kolejnej zmianie administracyjnej, ze względu na brak pomieszczeń dla agend Urzędu Gminy, Bibliotekę przeniesiono do wynajętego lokalu w domu prywatnym. Brak czytelni, ciasne pomieszczenie nie ułatwiało działalności biblioteki, korzyścią nowego lokalu było jego położenie w centrum wsi. Od 1973 roku w Bibliotece zatrudniono p. Danutę Zdrojewską. Po przejściu na emeryturę p. Władysława Zygmunta od 1977 do 1980 roku. kierownikiem Biblioteki była p. Danuta Ledniowska. Od 1980 do chwili obecnej kierownikiem jest p. Lidia Chronowska, a od 1985 roku pracę w bibliotece rozpoczęła p. Krystyna Zaczyk w wymiarze ½ etatu. W domu prywatnym biblioteka mieściła się do 1979 roku, kiedy to przy wydatnej pomocy instruktorów WBP rozpoczęto przeprowadzkę do nowo wybudowanego Domu Strażaka. GBP otworzyła swoje podwoje 4 grudnia 1979 roku, do swej dyspozycji dostała 40 metrowe jasne pomieszczenie. Zmieściło się w nim 27 regałów oraz biurko dla bibliotekarza. W latach 80-tych następował powolny wzrost czytelnictwa, coraz częściej tez bibliotekę odwiedzały dzieci. W związku z czym warunki lokalowe zaczęły być niewystarczające. Szczególnie odczuwalny był brak czytelni, oraz miejsca na wystawki, imprezy czytelnicze i lekcje biblioteczne , które często przygotowywano w salach Ośrodka Kultury. Kierownik biblioteki wystąpił z prośbą do Zarządu OSP w Łabowej o możliwość zagospodarowania hollu przed biblioteką na jej potrzeby . Ówczesny Naczelnik Gminy p. A Wierzbicki przeznaczył odpowiednią dotację. W ten sposób 15 października 1986 Biblioteka zyskała 12m2. Pomieszczenie to przeznaczono na czytelnię. Zmieściły się w nim 4 stoliki, regał na nowości, regały na gazety oraz biurko niezbędne dla drugiego pracownika biblioteki. Do 1991 roku książki do Biblioteki zakupywała WBP, był to tzw. zakup centralny. Rocznie średnio przybywało 700 woluminów. Zapełniały one dość szybko regały biblioteczne. W 1987 roku WBP w Nowym Sączu sfinansowała wykonanie 27 nadstawek na dotychczasowe regały. Usprawniło to w dużej mierze pracę biblioteki i pozwoliło na prawidłowe ułożenie księgozbioru. Od 1991 roku działalność Biblioteki finansowana jest wyłącznie z budżetu Gminy. Dzięki wysiłkowi władz samorządowych sieć bibliotek nie uległa zmianie, ale ograniczono zdecydowanie zakup książek. W roku jubileuszu 50-lecia, Biblioteka wydała monografię Łabowej pt.„Śladami minionych wieków.” W 2005 rozpoczęto komputeryzację Biblioteki. Trwają prace przy wprowadzaniu księgozbioru do bazy komputerowej w programie bibliotecznym Mak. Dotacja Ministerstwa w programie „ Promocja Czytelnictwa Priorytet 1” od 2004 roku umożliwia i ułatwia zakupy nowości w naszej Bibliotece. Z okazji Jubileuszu 60-lecia w 2008 r. przyznano Gminnej Biblioteki Publicznej Złote Jabłko Sądeckie. Pod koniec 2009 roku udało się wymienić meble w czytelni, a dzięki udziałowi w PRB Biblioteka wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy, który przyczynił się do uruchomienia 2 stanowisk komputerowych dla czytelników w GBP i Filii z bezpłatnym dostępem do Internetu. Czytelnicy mogą korzystać z Internetu, z możliwością wydrukowania potrzebnych tekstów. Na koniec 2010 roku zbiory biblioteki liczyły ok. 23 tysiące książek, z czego 7 tysięcy to zbiory filii bibliotecznej. 980 czytelników wypożyczyło w sumie ponad 25 tysięcy książek i czasopism. W 60 imprezach kulturalno- oświatowych udział wzięło ponad 1400 osób.


Historia Filii w Nowej Wsi

Biblioteka w Nowej Wsi została założona 1957 roku od 1961 roku jest filią Biblioteki w Łabowej. Biblioteka ta otrzymała część księgozbioru biblioteki macierzystej i przejęła punkty biblioteczne swego terenu: Kotów, Roztoka Wielka, Łosie, Krzyżówka. Pierwszym kierownikiem Biblioteki był Czesław Mróz-nauczyciel. Od 1960 Bibliotekę prowadziła p. Józefa Piwowar. Od 1961 do 1994 pracowały w bibliotece p. Amalia Kmiecik, Teresa Lelito. W latach 1994- 2003 kierownikiem była p. Renata Plata, a od 2004 do 2010 p. Iwona Tokarz. Obecnie kierownikiem jest nowo zatrudniona mieszkanka Nawojowej p. Sylwia Borek