Program Rozwoju Bibliotek

Ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek.

Program rozpoczął się w 2009 roku i trwał do roku 2013.

Od 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu biblioteka otrzymała bezpłatny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej i dla filii w Nowej Wsi. Biblioteka oraz Filia otrzymały cyfrowe aparaty fotograficzne. Otrzymany sprzęt umożliwił nam uruchomienie dwóch stanowisk dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Ponadto pracownicy biblioteki zostali objęci cyklem szkoleń z zakresu technologii informatycznych.