Akademia Orange

Biblioteka i jej Filia biorą udział w programie Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, aby gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi.

W ramach programu biblioteka otrzymała dotację finansową , która została wykorzystana na potrzeby zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.