75 lat działalności Biblioteki Publicznej w Łabowej

Wszystko zaczęło się od 500 książek i 3 regałów w kancelarii kierownika szkoły. Kierownikiem Biblioteki zostaje nauczyciel- Jan Tokarczyk. Chociaż czytelnictwo w Łabowej i okolicznych wsiach miało swój początek we wczesnych latach 1900 roku to właśnie w 1948 roku oficjalnie zostaje założona Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej.

Dzięki prowadzonym kronikom (zdj 1) możemy przyjrzeć się działalności Biblioteki na początku swojej drogi. Zamieszczone w niej opisy i zdjęcia przywołują wspomnienia i przenoszą w nostalgiczną podróż.

Kilka ważnych dat:

 – 1948 r. W Łabowej zostaje zorganizowana Gminna Biblioteka Publiczna, kierownikiem zostaje nauczyciel, Jan Tokarczyk

– 1957 r.  Przekształcenie Biblioteki Gminnej w Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Biblioteka posiadała punkty biblioteczne w Łabowcu, Maciejowej, Uchryniu, Składzistym, Kotowie, Roztoce Wielkiej, Łosiu i Krzyżówce.

– 1957 r.  Z chwilą  utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej, powstaje również  Biblioteka Gromadzka w Nowej Wsi . Otrzymuje  ona część księgozbioru Biblioteki w  Łabowej oraz przejmuje punkty biblioteczne ze swego terenu.  Pierwszym kierownikiem Biblioteki zostaje nauczyciel Czesław Mróz.

– 1961 r. Przekształcenie Gromadzkiej Biblioteki w Nowej Wsi w Filię biblioteki w Łabowej.

– 1973 r. Przekształcenie Biblioteki Gromadzkiej w Gminna Bibliotekę Publiczną w Łabowej.

– 1979 r. (04.11 1979) Przeniesienie księgozbioru biblioteki do nowo wybudowanego Domu Strażaka ( zdj 2)

– 1980 r. Funkcję kierownika biblioteki przejmuje, Lidia Chronowska

– 1985 r. Pracę w bibliotece rozpoczęła p. Krystyna Zaczyk.

– 1990 r. Biblioteka zostaje przekształcona w jednostkę samorządową, finansowaną z budżetu gminy

– 1994 r. Po przejściu na emeryturę p. Teresy Lelito, kierownikiem Fili w Nowej Wsi zostaje pani Renata Plata. Księgozbiór Fili zostaje przeniesiony z domu prywatnego p. Teresy Lelito do byłego  budynku Szkoły Podstawowej, a następnie Przedszkola.

– 1998 r. Z okazji 50 rocznicy swego  powstania Biblioteka wydała   publikację pani Celiny Cempa  pt. „Śladami minionych wieków –Łabowa”. (zdj 3, 4, 5)

– 2000 r.  Pierwsza „Biblioteczna Loteria Fantowa”, przeprowadzona podczas Jesieni Łabowskiej. (zdj 6)

– 2005 r.  Obchody 100- Czytelnictwa w Łabowej. Baśniowy korowód, uroczyste nadanie imienia, Pomnikowi Przyrody -„Dąb Łabek” (zdj 7, 8, 9)

– 2005 r. Zakup komputera i programu Mak  do tworzenia komputerowej bazy danych o księgozbiorze biblioteki.

– 2007 r. Organizacja pierwszego konkursu  na „Tradycyjną Potrawę Rodzinną”. (zdj 10)

– 2008 r. Obchody 60-lecia Biblioteki, Biblioteka została nagrodzona „Złotym  Jabłkiem Sądeckim”. (zdj11, 12)

– 2011 r.  Uruchomienie wypożyczeń w systemie komputerowym  SOWA/grudzień

– 2015 r.  Wydano kalendarz na 2016 rok pt. „Smaki Łabowskie” zawierający przepisy kulinarne uczestników konkursu na „Tradycyjną Potrawę Rodzinną”. (zdj 13, 14)

– 2018 r.  Obchody 70- lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Biblioteka z okazji Jubileuszu otrzymała Honorowy tytuł Ambasador Ziemi Łabowskiej nadany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej. (zdj 15, 16)

– Od 2019 r. Udział w projekcie „Mała Książka- wielki Człowiek”. (zdj 17)

– 2019 r.  Udział w projekcie „Kraszewski komputery dla bibliotek”, biblioteka otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy. (zdj 18)

– 2023 r.  Pani Lidia Chronowska po 42 latach pracy w Bibliotece Publicznej w Łabowej przechodzi na emeryturę. (zdj 19)

– 2023 r.- Połączenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję- Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Łabowej.

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński