Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk

21 marca w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego  odbyły się  3 spotkania autorskie z Elżbietą Bednarczyk – pisarką, tancerką, aktorką mieszkającą od ponad 20 lat w Australii. Przedpołudniowe atrakcje zaadresowane były do najmłodszych czytelników – dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych. Autorka przedstawiła fragmenty książki „Kłótnia w tornistrze” – historia przyborów szkolnych. Druga cześć spotkania poświęcona była Australii. W swojej prezentacji multimedialnej pokazała dzieciom piękno krajobrazu, roślin, zwierząt i życie codzienne mieszkańców tego odległego kontynentu.

O godzinie 17 odbyło się spotkanie z czytelnikami dorosłymi. Artystka prezentowała swoją twórczość poetycką. Z wielkim temperamentem wykonała taniec cygański, arabski i flamenco. Zachwyciła  slajdami  ukazujące piękno australijskiej przyrody i architektury. Końcowym etapem tego niezwykłego spotkania, była wspólna gimnastyka na bazie tańca brzucha.

Po spotkaniu z Elżbietą Bednarczyk czytelnicy  mieli możliwość  nabycia książek wraz z imienną dedykacją i autografem.