Pasowanie na czytelnika

W lutym pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi mieli zorganizowaną lekcję biblioteczną połączoną z „Pasowaniem na czytelnika”.

Oprócz pogadanki o bibliotece, zachowaniu w niej, czytaniu książek oraz zasadach dbania o nie, młodzi czytelnicy mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat baśni, bajek i wierszy.

Na koniec spotkania po uroczystym pasowaniu wszyscy zostali obdarowania dyplomem i zakładkami.