ZBIORY REGIONALNE

W strukturze naszej biblioteki wydzielony jest Dział Zbiorów Regionalnych, w którym gromadzone są różnego rodzaju publikacje tematyczne związane z  miejscowościami Gminy Łabowa oraz powiatu Nowosądeckiego.  Posiadamy  wydawnictwa zwarte, broszury, fotografie i  wycinki prasowe.

Najcenniejsze pozycje w naszych zbiorach dotyczące Gminy Łabowa:

  • Śladami Minionych wieków/ Celina Cempa, Gminna Biblioteka Publiczna,1998
  • Ziemia Łabowska /  [zespół red. Celina Cempa i Jerzy Chronowski et.al], Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej, 2008
  • Szkice Łabowskie/ Celina Cempa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej, 2015