Wystawa „Kto Ty jesteś…”

Od rana kolejni uczniowie zwiedzają naszą wystawę.