Wyniki konkursu plastycznego

Protokół z Gminnego Konkursu Plastycznego

zorganizowanego przez  Gminną  Bibliotekę Publiczną w Łabowej  oraz Fundacje ING Dzieciom pt.

„Ptaki żyjące w naszej okolicy”

     W dniu 10 czerwca  2022 roku odbyło się rozstrzygnięcie  Gminnego Konkursu Plastycznego. W konkursie wzięło udział 212  uczniów ze Szkół Podstawowych: z Łabowej- 133 uczniów, Maciejowej- 25, Czaczowa- 14 i z Nowej Wsi 40 osób.

W kategorii:  I  zgłoszono     45 prac

W kategorii:  II   zgłoszono   94 prace

W kategorii: III zgłoszono    73 prace

Komisja konkursowa w składzie:

           Pani  Róża Górska -plastyk

          Pani  Bożena Świgut – opiekun S.U w szkole Podstawowej w Łabowej.

          Pani  Milena Jakubowska-Wnęk instruktor GOK           

 oceniła wszystkie przedstawione prace plastyczne i zgodnie z regulaminem konkursu przyznała 13 nagród i 9  wyróżnień.  Trzy  dodatkowe Nagrody Specjalne zostały przyznane i ufundowane przez Nadleśnictwo Nawojowa – Partnera  naszego Konkursu.

W kategorii I – klasy 0

Nagroda specjalna: Kajetan Kołacz kl.0 a  SP. Łabowa

I miejsce :  Konior Kamil                  kl. 0  SP. Czaczów

II miejsce:  Trojan Mateusz              kl. 0  SP. Maciejowa

III miejsce:  Bębenek Nikodem        kl. 0  SP Łabowa

oraz wyróżnienia: Trojan Aleksandra, Kl.0 a, Zajda Joanna kl. 0 c  SP. Łabowa

  Kategorii  II  – klasy I-III

Nagroda specjalna: Zielińska Olimpia kl. II b SP.  Łabowa

I miejsce: Jasińska Joanna kl. III SP. Łabowa

II równorzędne miejsca :Plata Hanna kl. I b, Ormanty Zofia kl. III Łabowa

III równorzędne miejsca: Kumor Arkadiusz kl. III SP.  Nowa Wieś,  

                                           Klimczak Gabriela kl. II S.P. Maciejowa

oraz wyróżnienia: Cempa Filip kl. II Maciejowa,

Smajdor Lena kl. II a Łabowa,

Kocemba Karol kl. I a Łabowa,

 W Kategoria III –   klasy  IV-VIII

Nagroda specjalna: Mikulska Małgorzata kl.VINowa Wieś

I równorzędne miejsca:  Dąbek Karina kl.  Kl. VII Łabowa, Ruman Julia kl.VI  Czaczów,  Sarata Miłosz. Kl. IV  Nowa Wieś

II  miejsce: Horowska Nina                        kl. IV Łabowa

III miejsce: Sekuła Patryk                          Kl. V   Łabowa

oraz wyróżnienia: Drożdżak Jakub kl. VII  S.P. Nowa Wieś,

 Dziubanowski Adrian  kl. VI S.P.   Łabowa,

 Biskup Natalia kl. IV S.P.  Łabowa,

Sekuła Kacper kl. V  S.P. Nowa Wieś

 Kubisz Miłosz  KL. VII b  SP. Łabowa

Komisja konkursowa wyraża szczególne uznanie dla uczestników konkursu, za ich profesjonalizm i samodzielność w wykonaniu prac plastycznych. /Bo to było najważniejsze kryterium / W związku z tym, że wszystkie prace konkursowe  są  bardzo piękne i zasługują na nagrodę każde dziecko za udział w tym konkursie  otrzyma mininiespodzianki                                                                        

Do protokołu załącza się listę uczestników konkursu.