WYJAZD STUDYJNY

20 maja  2022 r. uczniowie  klas  V ze Szkoły Podstawowej w Łabowej i  Nowej Wsi, odbyli wspólną wycieczkę w ramach realizacji programu ekologicznego: „Zaproś pożyteczne ptaki i zwierzęta do swego ogrodu”. Celem wycieczki, której organizatorem  była Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej było  poszerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, ale także integracja i wspólna zabawa. W Ośrodku Edukacji Leśnej,  który mieści się w zabytkowej leśniczówce, wybudowanej jeszcze  przez Hr. Adama Stadnickiego w Roztoce Ryterskiej, spotkali się z panem Leśniczym, ornitologiem Krzysztofem Tomasiakiem. Pan Krzysztof  dużo opowiadał o ptakach i chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną oraz wystawę z imponującymi eksponatami zwierząt Beskidu Sądeckiego. Po zajęciach  na  wszystkich uczestników czekało ognisko, pieczone kiełbaski i inne niespodzianki. Biblioteka dziękuje za pomoc przy realizacji wycieczki, szczególnie panu Leśniczemu, wychowawcom,  partnerom „Projektu”  oraz Fundacji ING Dzieciom.