Śladem przodków

14  października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łabowej odbyło się spotkanie autorskie z panem Rafałem Skąpskim, prawnikiem wydawcą, historykiem, wiceministrem kultury w latach w  2001-2004. Jego publikacje ukazywały się  na łamach „Twórczości”, ”Przeglądu”, „Sądeczanina”. Spotkanie z czytelnikami naszej Biblioteki dotyczyło wspomnień opublikowanych w dwóch tomach, „Dziwne jest serce kobiece…Wspomnienia galicyjskie oraz „Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia z Pomorza i Hebdowa. Publikacje powstały na podstawie pamiętników Zofii z Odrowąż Pieniążków Skąpskiej, opowiadają skomplikowane dzieje rodziny na tle historii Sądecczyzny i Pomorza. Interesująca opowieść Autora opatrzona była bogatym komentarzem zdjęciowym. W czasie dyskusji i rozmów uczestnicy wspominali losy swoich rodzin, znajdując wiele wspólnych historii.