Podsumowanie Konkursu Plastycznego i spektakl teatralny w Bibliotece