Piknik strażacki

Nasi wypróbowani sąsiedzi czyli strażacy, zaprosili nas na Piknik Strażacki  i zwiedzanie Remizy OSP. Dzieci mogły przekonać się jak wyglądają samochody  strażackie  od środka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne konkurencje, pokazy i zabawy.