Nasi darczyńcy

Pani  Prof. dr hab. Grażynie Zając dziękujemy za przekazane  w darze książki.

Na stronie TMZŁ w zakładce Znani łabowianie,  22 kwietnia ukazał się artykuł pani  Celiny  Cempy przedstawiający sylwetkę pani Prof. dr hab. Grażyny  Zając – profesora nadzwyczajnego w Instytucie Orientalistyki UJ, turkologa-orientalistyki, tłumacza  literatury tureckiej  XIX i XX wieku, współpracownika czasopism polskich Tatarów. Pani Profesor często wraca myślami do Łabowej, ostatnio obdarowała naszą bibliotekę pięknymi Polsko – Tureckimi albumami. W opisie albumu czytamy… „Najważniejszy symbol przyjaźni między Polską i Turcją to wieś Polonezkoy założona pod Stambułem w 1842 roku. Książka Polonezkoy. Biały pod niebem Półksiężyca z Gwiazdą, opowiada o ludziach, którzy tu żyli i żyją nie tylko poprzez historię, ale także za pomocą języka przyrody i sztuki. Dwujęzyczne albumy wydane przez  Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji są przetłumaczone przez naszą rodaczkę i zawierają specjalną  dedykację dla naszych Czytelników.