NARODOWE CZYTANIE

W tym roku odbędzie się dziesiąta edycja Narodowego Czytania – tym razem „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Biblioteka zaprasza czytelników na wspólne czytanie w niedzielę 5 września o godzinie 17.00

Jeśli przyjdziesz z własnym egzemplarzem lektury, otrzymasz pamiątkową  pieczęć Narodowego Czytania 2021

Udział w zdarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacji wizerunku. Jednakże każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia i sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.