MANDALA ŁĄKOWA

Trzeci dzień wakacyjnych zajęć upłynął nam wśród roślin, kwiatów i słońca.