Jubileusz Biblioteki – relacja

Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów- głosi chińskie przysłowie, więc na początek relacji ze spotkania Jubileuszowego 70 rocznicy powstania Biblioteki pokażemy kilka fotografii.

Zdjęcia wykonał Jacek Nowak, któremu serdecznie dziękujemy.


13 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej.

Na obchody Jubileuszu przybyli: Wójt Gminy pani Marta Słaby, przewodnicząca Rady Gminy pani Maria Stopka, Ryszard Poradowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabowej, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pani Maria Sosin dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Skarbnik Gminy pani Mirosława Nykaza i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Andrzej Zarych Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej pani Celina Cempa, Prezes OSP w Łabowej pan Wojciech Mąka, Sołtys wsi Łabowa pan Janusza Smyda, Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Łabowa pani Wioletta Golonka.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół i nauczyciele, dyrektorzy bibliotek gminnych. Obecne były również byłe bibliotekarki panie: Teresa Lelito i Sylwia Kubisz pracujące w Fili GBP w Nowej Wsi oraz pani Elżbieta Hasior pracująca w GBP Łabowa. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również: przedsiębiorcy, sponsorzy, darczyńcy oraz czytelnicy i uczestnicy konkursów. Wchodzących na salę gości częstowano urodzinowym tortem i domowymi wypiekami łabowskich czytelniczek.

Kierownik biblioteki Lidia Chronowska przywitała zebranych gości po czym przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą ostatnie ważne dla Biblioteki wydarzenia.

Jubileusz biblioteka wykorzystała, aby podziękować władzom gminy, czytelnikom, placówkom oświatowym, przedsiębiorcom, regionalistom, bibliotekarzom, strażakom oraz pracownikom i dyrekcji Ośrodka Kultury z wieloletnią współpracę i pomoc. Przedstawiciele tych środowisk otrzymali symboliczne serca z literackimi cytatami mówiącymi o radości czytania i słodkie pierniki upieczone prze bibliotekarki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście składając Lidii Chronowskiej gratulacje i wręczając upominki z okazji jubileuszu. Społeczność szkoły Podstawowej im św. Franciszka przygotowała piękne i wzruszające życzenia dla Bibliotekarzy i Biblioteki podpisane przez wszystkich uczniów i nauczycieli.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej przyznało Gminnej Bibliotece Tytuł Honorowy Ambasador Ziemi Łabowskiej 2018.

Podczas wieczoru jubileuszowego wystąpiły dwie charyzmatyczne wokalistki Małgosia Sarata i Natalia Górowska–Kowalik, przenosząc uczestników w niepowtarzalny klimat piosenki kabaretowej oraz aktorskiej z lat 20 i 30. Koncert nosił Tytuł „W melodii tej siła zaklęta”.

Na zakończenie kierownik biblioteki Lidia Chronowska podziękowała wszystkim za udział w Jubileuszu, współpracę i pomoc przekazując gościom świąteczne życzenia i słodkie piernikowe niespodzianki.