Gminny konkurs plastyczny dla dzieci

Biblioteka  Publiczna  w Łabowej oraz Fundacja ING Dzieciom zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt. „PTAKI ŻYJĄCE W NASZEJ OKOLICY ”

Technika płaska  z użyciem ołówka kredki farb, pasteli. (bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny). W formacie A3. Prace należy dostarczyć w terminie do 31 maja 2022 roku do siedziby Biblioteki. Praca powinna być podpisana ( Imię, Nazwisko, wiek dziecka, szkoła). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej.                                                                                                 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  odbędzie się 19 czerwca 2022 roku, podczas PIKNIKU EKOLOGICZNEGO – „Budujemy budki lęgowe dla naszych  przyjaciół”.

Zachęcamy do udziału !!!