Bezpłatne szkolenie online

Gminna Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie będzie realizowała projekt   „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w okresie od 01 lutego do 30 kwietnia 2021 roku

Celem projektu jest

  • podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników Biblioteki oraz dzieci w wieku od  10  do 15 lat  niezbędnych do bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych.
  • wyposażenie placówki w sprzęt potrzeby do organizacji zajęć i warsztatów

w związku z tym

Gminna Biblioteka ogłasza nabór dzieci w wieku od 10 d0 15 lat na bezpłatne szkolenie online prowadzone w ramach Projektu” Siec na Kulturę”[ 30 godzin lekcyjnych czyli 15 spotkań dwugodzinnych]

Rekrutacja trwa do 16  lutego 2021 roku

Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łabowej, liczba miejsc ograniczona

Znalezione obrazy dla zapytania: fundacja wspierania zrównowazonego rozwoju warszawa bezpieczeństwo